Beru na vědomí, že společnosti CZECH INN HOTELS s.r.o., se sídlem Hybernská 24, PSČ 110 00 Praha 1, IČO: 27096921, DIČ: CZ 27096921 je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) zpracovávat mé osobní údaje získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách http://www.czechinnhotels.com/specialni-nabidky, mimo jiné v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, adresa, datum narození, popřípadě další osobní údaje, které poskytnu, a to pro účely zavedení HOTEL BENEFIT CARD po dobu nezbytnou k uvedenému účelu.


Dále beru na vědomí, že dle příslušných právních předpisů je společnost oprávněna využít mé kontaktní údaje pro účely oslovení v souvislosti s nabídkou vlastních obdobných služeb, společenských akcí, či rozesílkou jiných informativních obchodních sdělení a novinkách speciálních nabídek společnosti, jsem srozuměn/a, že zasílání těchto obchodních sdělení mohu kdykoliv odvolat na emailové adrese ct@cihs.cz