Stornopodmínky:

Individuální rezervace

více než 10 dnů před příjezdem
9 – 3 dny před příjezdem
méně než 2 dny před příjezdem    

 

0%
50%
100%

 

bez poplatku
ceny za první noc
ceny za první noc

 

STORNO PODMÍNKY:
U skupin je nutné uhradit 50% z celkové ceny  do 60 dní před příjezdem

Skupiny:
(od 10 osob)   

více než 60 dnů před příjezdem
59 - 14 dnů před dnem příjezdu
13 - 7 dnů před dnem příjezdu
méně než 6 dnů před příjezdem       

 

0%
50%
75%
100%

bez poplatku
objednané kapacity
objednané kapacity
objednané kapacity

Cancellation condition

Individuals:

 

more than 10 days prior to arrival
9 – 3 days prior to arrival
less than 2 days prior to arrival

 

0%
50%
100%

 

free of no charge
of price per night
of price per stay

Groups:
Groups must be 50 % prepaid 60 days prior to arrival  

Groups:
(10 and more participants)

more than 60 days prior to arrival
59 - 14 days prior to arrival
13 - 7 days prior to arrival
less than 6 days prior to arrival     

 

0%
50%
75 %
100%

free of no charge
of price per night
of price per stay
of price per stay

 

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým j

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu. 

1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.


Ochrana spotřebitele